Op 15 december 2020 is de subsidieregeling (top)sportevenementen voor 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten provincie Drenthe. Net als in voorgaande jaren hebben wij vanuit het Kenniscentrum Events een ondersteunende rol in dit traject. Wij brengen de regeling onder de aandacht bij organisatoren, informeren over het proces en de voorwaarden. Maar daarnaast spelen wij ook een adviserende rol als het gaat om de inhoud van uw aanvraag.

Let op!

  • Aanvragen gaan via een e-formulier en moeten ondertekend worden met DigiD of e-herkenning.
  • Om u te helpen bij het indienen van de aanvraag kan een checklist worden afgewerkt zodat u er zeker van bent dat u niets vergeet. Deze checklist kent dezelfde opbouw als het e-formulier en biedt u de mogelijkheid om vooraf feedback te vragen aan de adviseurs vanuit het Kenniscentrum Events. Vervolgens kunt u de informatie uit de checklist kopiĆ«ren naar het e-formulier.
  • Heeft u vragen of wilt u feedback op uw aanvraag, neem dan rechtstreeks contact op met Hans Slender: hslender@sportdrenthe.nl

Downloads: