Het ministerie van VWS heeft in de periode 2010-2011 een tiental pilot sportevenementen gesubsidieerd, die experimenteren met het versterken van de maatschappelijke spin-off bij sportevenementen. Deze experimenten vonden plaats in het kader van het beleidskader pilots sportevenementen, geïnitieerd en opgesteld door het ministerie van VWS. Het beleidskader is erop gericht om nieuwe kennis en ervaring op te doen met het realiseren van maatschappelijke spin-off rondom sportevenementen. Het ministerie van VWS heeft DSP-groep gevraagd om de evaluatie van dit beleidskader uit te voeren.

Zelf waren wij betrokken bij de ontwikkeling van één van de pilots: het maatschappelijk spin-off programma van het WK CP voetbal 2011 in Drenthe. Deze pilot liet onder meer zien dat side-events kunnen bijdragen aan de aandacht voor het thema van het evenement en dat mensen actief betrokken kunnen raken bij het evenement.

Het overkoepelende onderzoek van de DSP-groep leverde een conceptueel kader op (het vliegwiel maatschappelijke spin-off) dat gebruikt kan worden om de impact van evenementen middels side-events te vergroten. Ook formuleerden zij enkele aandachtspunten:

1. Start ruim op tijd met de voorbereiding
2. Zorg voor een goede verbinding tussen hoofd- en side-events
3. Bepaal van tevoren de doelstelling en de doelgroep(en)
4. Betrek relevante partners tijdig bij de uitwerking
5. Zorg voor een goede communicatiestrategie
6. Besteed voldoende aandacht aan het betrekken van vrijwilligers
7. Bepaal vooraf welke gegevens geregistreerd moeten worden
8. Stuur tussentijds bij als doelstellingen niet gehaald worden
9. Borg de kennis en ervaring die opgedaan wordt binnen de organisatie
10. Zorg voor terugkoppeling naar doelgroep, vrijwilligers en partners

Het onderzoeksrapport ‘Meer halen uit sportevenementen’ geschreven door Marieke de Groot, Stella Blom en Martin van der Gugten is hier te downloaden.