Het Netwerk Cultuur & Natuur organiseert op 5 oktober om 19.30 uur, in samenwerking met Into Nature en het Kenniscentrum Events, een online netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst zal gaan over de ontwikkelingen op het gebied van evenementen en culturele activiteiten in de natuur.

De regelgeving rondom stikstof en soortenbescherming zijn de laatste maanden regelmatig in het nieuws. Om een vergunning te verkrijgen voor activiteiten in de natuur is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de regelgeving en om passende maatregelen te nemen. Tijdens deze online bijeenkomst nemen we de bestaande regelgeving door, bespreken we hoe je als organisator hier mee om kan gaan en gaan we in gesprek over de praktische vraagstukken waar tegenaan gelopen wordt.

Opgeven voor deze sessie kan via info@intonature.net, waarna u t.z.t. meer informatie en een link naar de online sessie krijgt toegestuurd.