Drenthe bruist van de evenementen. Deze evenementen zetten de Drentse gemeenten en de provincie op de kaart en veel mensen beleven er plezier aan. Stikstof en soortenbescherming spelen een belangrijke rol spelen in zowel de voorbereiding als tijdens evenementen. Gelukkig is er in onze provincie ruimte om evenementen te organiseren, maar niet alles kan overal. We zoeken steeds naar een balans tussen het herstellen en versterken van de natuur en het bieden van kansen voor maatschappelijke en culturele activiteiten.

Evenementen moeten aan de regels voldoen. Dit is om ervoor te kunnen zorgen dat ze goed verlopen en dat zowel de initiatiefnemers als het publiek er veilig van kunnen genieten en er geen negatieve effecten ontstaan op de omgeving.
Om organisatoren te helpen met dit vraagstuk heeft de provincie Drenthe een brochure gemaakt met meer informatie over het thema organiseren in de natuur.

De brochure ‘Evenementen en de natuur in Drenthe’ is hier te downloaden.