Maandag 20 december hield het Kenniscentrum Events de laatste online bijeenkomst van het jaar. Samen met evenementenorganisatoren blikten we terug op het afgelopen jaar en keken we vooruit naar 2022. Zowel organisatoren van grote sport en culturele evenementen, zoals de Ronde van Drenthe, TT-festival en de Superprestige Gieten, als kleinere evenementen waren hierbij aanwezig. Ondanks alle beperkingen heeft Drenthe zich met een aantal mooie evenementen kunnen laten zien. Aan de andere kant is er natuurlijk vooral veel onzekerheid en teleurstelling geweest. Veel organisatoren hebben ook hun evenement vlak voor hun neus afgelast zien worden, soms al voor de tweede keer.

We verwachten dat de trend zich voorlopig voortzet dat er relatief laat in het voorbereidingstraject een definitieve go of no go komt over het al dan niet doorgaan van het evenement en onder welke voorwaarden. De vergunningverleners spelen hierin een grote rol. Kenniscentrum Events blijft ook komend jaar een adviserende en bemiddelende rol spelen om organisatoren zo goed mogelijk te ondersteunen in aanloop naar hun evenement in deze onzekere tijden. Met een goed gevoel kijken we terug op de webinars samen met Veiligheidsregio Drenthe en op de introductie van het begrip doorstroomevenementen dat inmiddels zelfs landelijk gebruikt wordt. Dankzij deze inspanningen hebben toch een flink aantal aangepaste evenementen door kunnen gaan. Voor volgend jaren hopen we natuurlijk op meer. Zo hopen we ook elkaar weer een keer live te gaan zien om de diepte in te gaan tijdens een kennisbijeenkomst op een niet corona gerelateerd onderwerp.

De provincie Drenthe, partner van het Kenniscentrum Events, gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op de subsidieregeling sportevenementen van de provincie. De provincie gaat sterker inzetten op een afbouwregeling van bestaande subsidies, zodat nieuwe organisatoren ook een kans krijgen vanuit de subsidiepot. De regeling gaat zoals gewoonlijk open vanaf 1 januari en wordt op volgorde van binnenkomst behandeld. Op onze site is het concept aanvraagformulier te downloaden, deze kunt u voor feedback voorleggen aan het Kenniscentrum Events. U kunt vervolgens vanaf 1 januari de aanvraag doen via het digitale subsidiesysteem van de provincie.

Het Event Supportteam stelde zich gisteravond kort voor aan de organisatoren en lichtte toe met welke opdrachten en onderwerpen zij zich op dit moment bezighouden. Het supportteam is opgezet en ingericht om organisatoren te helpen met hun evenement, door diensten en oplossingen te ontwikkelen en te helpen met de uitvoering. Studenten van verschillende opleidingen kunnen met professionele ondersteuning vanuit het Kenniscentrum Events ervaring opdoen bij evenementenorganisatoren. Op deze wijze helpt het Kenniscentrum Events de evenementensector en biedt studenten de kans om stage te lopen bij een evenement. Henrike is afstudeerder Sportkunde en dit jaar de coördinator van het supportteam, zij is bezig organisatoren te helpen met communicatie en promotie. Roos en Dian, tweedejaars Sportkunde studenten uit Groningen, houden zich bezig met het werven en behoud van vrijwilligers.  Frank en Caitlin studeren sport en bewegen aan het Drenthe College en zijn betrokken bij spin-off programma’s van wielerevenementen (zoals het EK veldrijden).

Alle organisatoren uit Drenthe kunnen een opdracht indienen bij het supportteam, op voorwaarde dat er iemand beschikbaar is om de studenten van informatie te kunnen voorzien. Belangstellenden kunnen hiervoor mailen naar info@kenniscentrumevents.nl.