Per 1 juli 2018 heeft de provincie Drenthe de nieuwe subsidieregeling betreft sportevenementen gepubliceerd.

Om die reden is de aanvraagprocedure ook gewijzigd. Het oude formulier kan niet meer gebruikt worden. De aanvraag gaat nu te allen tijde via een e-formulier.

Korte toelichting

  • Informatie over de subsidieregeling sportevenementen is hier te vinden: https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/cultuur-sport-vrije/sport/
  • Alle informatie over de aanvraagprocedure en de benodigde formulieren zijn te vinden bij het subsidieloket van de provincie Drenthe. In de databank (categorie beleid en financiën) van het Kenniscentrum staat hierover een toelichting: https://kenniscentrumevents.nl/databank/
  • Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, sportverenigingen, sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig-, breedte- of top-) sportevenement of een evenement gericht op aangepast-/gehandicaptensport.
  • De regeling loopt van 1 juli 2018 tot en met 1 januari 2019
  • De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,– en maximaal € 25.000,– en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

Wat wijzigt er in de procedure

  • Aanvragen gaan via een e-formulier en kunnen ondertekend worden met DigiD, e-herkenning of per post.
  • Om u te helpen bij het indienen van de aanvraag kan een checklist worden afgewerkt zodat u er zeker van bent dat u niets vergeet. Deze checklist kunt u toesturen naar het Kenniscentrum Events zodat zij met u mee kunnen lezen alvorens het e-formulier wordt ingevuld. De checklist komt nagenoeg overeen met het e-formulier zodat u de informatie uit de checklist kan kopiëren naar het e-formulier. De checklist is hier te vinden.
  • Heeft u vragen neem dan rechtstreeks contact op met Mieke Zijl: mzijl@sportdrenthe.nl