Op 15 december 2020 is de subsidieregeling (top)sportevenementen voor 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. De procedure en voorwaarden zijn grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. De regeling is nog steeds bedoeld als impuls voor grotere sportevenementen. De subsidie dient minimaal €5.000 en maximaal €25.000 te zijn en mag niet meer dan 25% van de begroting vormen. Wel is er dit jaar extra aandacht voor aanpassingen aan de corona-pandemie. Het is verzoek is om onder meer een go/no go moment in te brengen, aanpassingen en/of scenario’s te ontwikkelen die de kans van slagen van het evenement vergroten en jezelf goed de vraag te stellen in hoeverre het mogelijk is om de essentie van het evenement in tact te houden als beperkende maatregelen zijn.

Net als in voorgaande jaren hebben wij vanuit het Kenniscentrum Events een ondersteunende rol in dit traject. Wij brengen de regeling onder de aandacht bij organisatoren, informeren over het proces en de voorwaarden. Maar daarnaast spelen wij ook een adviserende rol als het gaat om de inhoud van uw aanvraag. Bij de uiteindelijke toekenning zijn wij verder niet betrokken.

Lees hier meer over de aanvraagprocedure.