Op 28 mei besloot GS om de subsidieregeling sportevenementen te verhogen met €100.000 euro.

Zie: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/gs-besluiten/@133617/gs-besluitenlijst-28/

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  Lees de procedure voor het aanvragen hier: https://kenniscentrumevents.nl/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/aanvraagprocedure-subsidie-sportevenementen-provincie-Drenthe-2019.pdf. Deze checklist dient ingevuld te worden en aan het Kenniscentrum Events voorgelegd te worden voordat de aanvraag officieel wordt ingediend bij de provincie Drenthe:https://kenniscentrumevents.nl/wp-content/uploads/sites/5/2019/01/Checklist-aanvraag-subsidie-sportevenementen-per-1-januari-2019.pdf