Het Kenniscentrum Events (KCE) is de afgelopen jaren druk geweest bezig met het adviseren van evenementen organisatoren en het organiseren van kennisbijeenkomsten. Regelmatig bleek dat een advies nog niet zo eenvoudig te implementeren is. Een langgekoesterde wens vanuit het KCE is dan ook om de dienstverlening te kunnen intensiveren. Sinds 10 februari heeft het KCE daarvoor een Event Support Center ingericht.

Dit support center biedt evenementen organisatoren de mogelijkheid om een lastig vraagstuk aan te bieden gericht op de organisatie van hun evenement, waar zij zelf lastig uit komen. Het Event Support Center onderzoekt het vraagstuk en probeert met passende oplossingen te komen. Waar mogelijk en gewenst kunnen zij ook een rol spelen in de toepassing van de oplossing.

Binnen deze vorm van ondersteuning wordt de samenwerking gezocht binnen onderwijs, praktijk en onderzoek. De bemensing van het support center wordt dan ook gevormd door studenten vanuit verschillende opleidingen. Daardoor beschikt het Event Support Center een multidisciplinair team, waarmee er ingespeeld kan worden op de specifieke behoeften van evenementen organisatoren. Inmiddels zijn er acht studenten gestart aan de pilotfase die tot het einde van het schooljaar duurt. In het najaar gaan wij vervolgens kijken op welke wijze de dienstverlening verder uitgebouwd kan worden. Op naar nog sterkere evenementen met impact in Drenthe!

Voor meer informatie kunt u Sander Pit mailen: sander.pit@sportdrenthe.com.
Sander voert als eindstage de coördinatie uit van het Supportcenter.