De maatregelen die de overheid op advies van het RIVM heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de culturele sector bijna volledig tot stilstand gebracht. Hierdoor hebben van het ene op het andere moment veel kunstenaars en cultuurwerkers vrijwel al hun werk en inkomen verloren. Er is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap een steunpakket samengesteld ter waarde van € 300 miljoen om deze sector in leven te houden. De onderstaande twee regelingen maken onderdeel uit van het steunpakket en kunnen ook interessant zijn voor culturele evenementen.

Cultuur Opstart Lening
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap stelt € 30 miljoen beschikbaar via Cultuur+Ondernemen voor leningen aan culturele en creatieve organisaties, voor de opstart van hun nieuwe seizoen. De Cultuur Opstart Lening stelt organisaties in staat te investeren in producties, programma’s, projecten en producten, zodat zij weer inkomsten kunnen verwerven. Lees meer over de nieuwe lening.

Ontwikkelbijdrage Social Practice & Radicale Verbeelding
Kunstenaars en culturele instellingen die met projecten zorgen voor veranderingen in de samenleving en mensen betrekken in het maakproces van een project kunnen gebruik maken van de regeling Ontwikkelbijdrage Social Practice & Radicale Verbeelding. De BankGiro Loterij Fonds zet eenmalig extra budget in om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Lees meer over de lening