Voor het binnenhalen van eenmalige evenementen of het doorontwikkelen van bestaande evenementen wordt steeds vaker een haalbaarheidsonderzoek (ook wel business case) gevraagd. Dit type onderzoek draagt helpt financiers van het evenement om een goed onderbouwde afweging te maken, maar het helpt ook de organisator om een evenement neer te zetten met een positieve impact. Daarnaast is het evalueren en monitoren van de impact van evenementen steeds vaker een standaard onderdeel van het evenementenproces. Een goede evaluatie draagt bij aan het verantwoorden van impact, maar zorgt er ook voor dat de organisator leerpunten uit het evenement haalt om het de volgende keer nog beter te maken.