Het Hippisch Platform Drenthe is een samenwerkingsverband ten behoeve van de Drentse paardenhouderij. De leden van het platform hebben op persoonlijke titel zitting en -hoewel zij veelal sterke bindingen hebben met Drentse hippische organisaties- hebben geen verantwoordingsplicht naar hun achterban.
Het platform heeft twee doelstellingen geformuleerd:
1. Het vergroten van de bekendheid van Drenthe als paardenprovincie
2. Belangenbehartiging

Achtergrond

Al enige jaren zijn er activiteiten ontwikkeld om in Drenthe tot samenwerking te komen met de verschillende takken van de paardenhouderij. Een en ander kwam in een versnelling toen de provincie Drenthe ruitersport als een van de kernsporten aanwees en in het kader van Drenthe 2028 om een structuur vroeg waarbinnen – zonodig – snel en effectief gecommuniceerd kon worden met de desbetreffende tak van sport. Zo is het Hippisch Platform Drenthe ontstaan, een aantal mensen uit diverse geledingen van de paardenhouderij die op persoonlijke titel bij willen dragen aan de ontwikkeling van de paarden- en ponyhouderij in Drenthe.

Naast het stimuleren van de sport wil het platform nadrukkelijk de belangen van de paarden- en ponyhouderij behartigen. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat we weten waarover we het hebben. Een onderzoek naar de omvang en economische betekenis is inmiddels gestart. Met het zoeken naar evenementen om naast NIC Assen en De Wolden de landelijke aandacht op Drenthe te vestigen is eveneens begonnen.

Daarnaast zal het Hippisch Platform bij de diverse overheden aandacht vragen voor knelpunten zoals de bestrijding van het voor paarden giftige Jacobs Kruiskruid, het uitfaseren van prikkeldraad, het vermijden van stilstaand water in verband met ziekteverwekkers en het uniformeren van ruimtelijke ordeningseisen op het gebied van de paardenhouderij. Kortom een veelvoud aan activiteiten voor de paardensector en in het belang van alle paardenhouders. Het Hippisch Platform wil gesprekspartner zijn voor overheden en andere betrokken organisaties enerzijds en voor de paardenhouderij anderzijds.

De leden van het Hippisch Platform Drenthe zien het als een uitdaging Drenthe als paardenland nog duidelijker op de kaart te zetten en zoekt steun van een ieder die paard en pony een warm hart toedraagt.

Mail ons