De activiteiten van het Hippisch platform zijn verdeeld in verschillende aandachtsgebieden die hieronder worden beschreven.

Meerjaren Agenda

Het Hippisch Platform heeft in opdracht van de provincie Drenthe, als vervolg op de presentatie van het rapport over de economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe, een meerjarenagenda opgesteld.

Lees hier de meerjarenagenda

Versterken hippische sector in recreatie en toerisme

Uit het Hippisch Platform Drenthe is een stuurgroep Hippische recreatie aangesteld. Drenthe profileert zich sterk op het gebied van recreatie en toerisme, zeker ook op hippisch gebied. Het Hippisch Platform wil ook op dit gebied verbindend zijn en zoekt samenwerking met belangrijke partijen als VPD (Vereniging Paardentoerisme Drenthe).

De focus ligt hierbij op kwaliteit, veiligheid en innovatie van de faciliteiten en hippisch recreatieve mogelijkheden van de omgeving en accommodaties. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn het gebruik, onderhoud en toegankelijkheid van routes en het gebruik van natuurgebieden en bossen. En wordt er gekeken naar een samenwerking met brancheorganisaties.

Lees meer over de stuurgroep recreatie en de notitie.

Belangenbehartiging

De hippische sector kent vele groeperen; zoals sport, fokkerij, paardenhouderij en handelsstallen en vele verenigingen; met elk eigen belangen. Wij ondersteunen de volledige sector en behartigen de overkoepelende belangen. Op deze manier kunnen onderwerpen worden opgepakt die individueel minder uitwerking en exposure hebben.

Door samen te werken aan het inventariseren en zichtbaar maken van knelpunten wordt het mogelijk deze goed te onderbouwen en op correcte wijze verder uit te dragen en bespreekbaar te maken. Als collectief staan we sterker naar de diverse instanties. Eendracht maakt macht. Uiteindelijk gaan we voor het gezamenlijk resultaat.

Onderzoek

De werkgroep onderzoek heeft een initiërende rol in informatieverzameling. Hoe positioneren we de sector, rekening houdend met de economische positie/het economisch belang als ook het sociaal maatschappelijk belang van de hippische sport in Drenthe. Om nieuwe kansen te creëren, ontwikkelrichtingen te bepalen en de doelgroep te kunnen bereiken moeten we weten wat de huidige positie van de sector is.

Lees verder over de stuurgroep onderzoek en de rapportage ‘Economische betekenis en potentie hippische sector Drenthe’.

[caldera_form id=”CF5b98be85f2ee8″]