Stuurgroep Recreatie

Als vervolg op het onderzoek naar de economische betekenis van de hippische sector in Drenthe zal een meerjarenagenda opgesteld worden. Een belangrijk punt hierop zal de hippische recreatie in deze mooie provincie zijn. Het Hippisch Platform Drenthe heeft de juiste mensen aangewezen om het punt hippische recreatie specifiek op de agenda te zetten. Roel-Poppe Lubbers van Boerhaarshoeve en lid van het Hippisch Platform neemt hierin het voortouw. Hij probeert met vooraanstaande mensen in het vakgebied een helder beeld te krijgen van zaken waarin een professionaliseringsslag gemaakt kan worden. Hierbij wordt hij ondersteund door Lisette ten Wolde van Ten Wolde Hippisch Support, een externe partner van het Hippisch Platform.

Hoofdpunten

Hoofdpunten waar tot nu toe met name op gestuurd wordt zijn intern de kwaliteitsverbetering en extern de marketing en PR van de hippische (verblijfs-)recreatiebedrijven. Bij kwaliteitsverbetering mag gedacht worden aan kwalitatief goede verblijfsaccommodaties, inzicht in vraag en aanbod en vervolgens een innovatief productaanbod. Hoe kunnen we hippische ondernemers helpen te innoveren?

Door de focus op marketing en PR op dit gebied willen we zorgen dat Drenthe dé paardenprovincie wordt. Hiervoor is het van belang dat bedrijven samenwerken en dat aanbod van producten en diensten bij elkaar gebracht wordt. Gezamenlijke promotie vanuit ondernemers, met behulp van onder andere de Vereniging Paardentoerisme Drenthe, via (eigen) websites en social media. Bij behoefte kunnen trainingen worden aangeboden aan ondernemers, op marketing en social media-gebied, of andere bedrijfsmanagement-zaken. Zij moeten het belang hiervan inzien, want uiteindelijk zijn ze zelf verantwoordelijk voor een succesvol recreatiebedrijf in de Drentse hippische sector.

Werkwijze

Over deze punten zal in eerste instantie met vijf specialisten/ervaringsdeskundigen worden gesproken. Deze samenwerking zal leiden tot een ondersteunend plan voor de recreatiesector. Het plan moet ervoor zorgen dat recreatieondernemers erbij willen horen. Potentiële bezoekers moeten bij Drenthe meteen denken aan alles wat er op hippisch (verblijfs-)recreatiegebied te doen is. Een hippische en recreatieve evenementenagenda moet dit beeld versterken. Een belangrijk actiepunt waar nu al op gericht wordt is op basis van bestaande onderzoeken een profiel te schetsen van de potentiële bezoeker. Wie is hij of zij? Waar komt hij vandaan? Wat verwacht zij van haar bezoek? Staat het paard voorop? Wil hij of zij ook een niet-paard gerelateerd aanbod? Hoeveel wordt er besteed? Dit moet vervolgens aan het huidige aanbod getoetst worden.

De vorig jaar opgestelde notitie Recreatie is inmiddels beschikbaar (klik hier). Dit document wordt gebruikt als werkdocument en wanneer nodig aangepast.

Notitie Recreatie