De werkgroep ‘Onderzoek’ heeft voor de informatieverzameling een initiërende rol.
Bij de positie van de sector spelen verscheidene zaken een rol. Het gaat immers zowel om de economische positie/het economisch belang als ook het sociaal-maatschappelijke belang van de hippische sport in Drenthe. Het verkrijgen van een duidelijk beeld kan leiden tot het identificeren van nieuwe kansen en ontwikkelrichtingen met een sociaal-economisch belang.

Achtergrond

Binnen Drenthe staat bijna ontegenzeggelijk vast dat Drenthe dé paardenprovincie van Nederland is. Natuurlijk gebeurt er veel binnen Drenthe, maar het heeft wel een hoog WC-eend gehalte: ‘Wij van WC-eend, adviseren WC-eend’. Immers, ook in Twente gebeurt veel, Limburg profileert zich als paardenprovincie, Noord-Brabant heeft het NHB in Deurne en ook Zeeland timmert aan de weg met paardentoerisme. En deze opsomming is zeker niet volledig.

Toch heeft Drenthe op hippisch gebied een aantal sterke elementen die kunnen worden gebruikt als extra onderbouwing voor ons profiel. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de fok van en handel in paarden.

Zowel om de doelgroepen te kunnen bereiken als om stappen vooruit te kunnen zetten, is het van groot belang te weten wat de positie van de sector in Drenthe is, zowel in absolute zin als relatief ten opzichte van andere regio’s, ook internationaal.

Door de werkgroep Onderzoek is al vroeg in het traject een verkenning gemaakt van de onderwerpen die inzichtelijk zouden moeten worden gemaakt om het Hippisch Platform Drenthe een stevige basis te geven. Het blijkt niet eenvoudig om tot een passende vraagstelling te komen, onder meer vanwege de veelzijdigheid/breedte van de sector. In het verlengde van demografisch onderzoek werd de term ‘hippografisch onderzoek’ geïntroduceerd. Waar demografie gericht is op de opbouw en samenstelling van bevolkingen zou ‘hippografie’ iets dergelijks moeten binnen het speelveld van de hippische sector.

In ieder geval moet duidelijk worden welke gegevens/antwoorden nodig zijn om hippisch Drenthe te profileren naar de beleidsmakers, de economische impact voor de regionale economie te kwalificeren en kwantificeren. Zaken die daarbij zeker van belang zullen zijn hebben betrekking op werkgelegenheid en het verdienvermogen voor de regio. Net als bij veel thema’s zijn al door veel partijen zaken in kaart gebracht. Gebruikmaken van deze informatie zou natuurlijk de voordeligste manier zijn om de situatie in Drenthe te schetsen.

Rapportage