Op deze pagina leest u het laatste nieuws vanuit de hippische sector en vindt u achtergrond informatie en dossiers.

Meerjarenagenda

Het Hippisch Platform heeft in opdracht van de provincie Drenthe, als vervolg op de presentatie van het rapport over de economische betekenis en potentie van de hippische sector in Drenthe, een meerjarenagenda opgesteld 2016-2020.

Hier leest u de meerjarenagenda

Bekijk hier de presentatie van de meerjarenagenda

Dossier onderzoek

In Drenthe vindt discussie plaats over al dan niet investeren in de hippische sector door provincie, gemeenten en private partijen. Voorstanders hiervan voeren als belangrijk argument aan: het grote economische belang van de hippische sector voor Drenthe. Het is echter niet duidelijk hoe groot de economische betekenis en economische potentie van deze sector in en voor Drenthe nu eigenlijk is. Kortom: de provincie Drenthe, het Hippisch Platform Drenthe en anderen hebben behoefte aan inzicht in de economische betekenis van de hippische sector in en voor Drenthe.

Het hippisch platform heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, de uitkomsten en meer informatie over de werkgroep leest u hier.

Dossier vernatting

27 januari 2015 is de door een speciaal in het leven geroepen werkgroep vernatting de rapportage ‘Vernatting van de natuurgebieden in Drenthe en de gevolgen hiervan voor de paardenhouderij’ gepresenteerd aan de pers en overhandigd aan Drents gedeputeerde meneer R. Munniksma.

Samenvatting

Er zijn diverse manieren om natuurgebieden te vernatten. Als dit niet op de goede manier gebeurt kan het ecosysteem uit balans raken. Hierdoor wordt de kans op vector-overdraagbare aandoeningen groter, omdat het aantal insecten toeneemt. Voorbeelden van deze aandoening bij paarden zijn: West-Nijl, Equine Infectieuze Anemie en Afrikaanse paardenpest. Veel vector-overdraagbare aandoeningen zijn zoƶnosen (dieren kunnen mensen infecteren). De werkgroep vernatting natuurgebieden Drenthe ziet dit als een groot risico voor dier- en volksgezondheid.

Lees de volledige rapportage hier

Samen met LTO is gekeken naar verbetermogelijkheden: lees het artikel van RTV Drenthe.

[caldera_form id=”CF5b98be85f2ee8″]