Het Hippisch Platform Drenthe is een samenwerkingsverband ten behoeve van de Drentse paardenhouderij. De leden van het platform hebben op persoonlijke titel zitting en -hoewel zij veelal sterke bindingen hebben met Drentse hippische organisaties- hebben geen verantwoordingsplicht naar hun achterban. Zij zien het als een uitdaging Drenthe als paardenland nog duidelijker op de kaart te zetten en zoekt steun van een ieder die paard en pony een warm hart toedraagt. De leden hebben allemaal hun eigen expertise en werkgebied.

Leden

Julius Peters Voorzitter
Roel-Poppe Lubbers Sport
Victor Schevers Paardenhouderij
Bart Zagers Fokkerij
Martin Bottelier Recreatie
Arjan Ausma Evenementen
Lisette ten Wolde Communicatie
Hendrik Hendriks Marketing & Media
Meindert Jan Oostland/Rosalie Roose Onderwijs
Mieke Zijl Drenthe beweegt
SportDrenthe Secretariaat

De leden van het platform kunnen zelf een of meer deskundigen om zich heen vormen, die het platform kunnen adviseren. Het platform komt ongeveer vier keer per jaar bijeen of zoveel vaker als wenselijk wordt geacht. Wilt u in contact komen met het hippisch platform Drenthe dan kunt u een e-mail sturen of bellen met het secretariaat via 0528-233775.

Mail direct

[caldera_form id=”CF5b98be85f2ee8″]