In het openingsplan staan een aantal stevige versoepelingen gepland de komende periode als het gaat om evenementen. Tijdens ons eerste webinar van de Veiligheidsregio Drenthe en het Kenniscentrum Events op 28 april konden we voorzichtig dromen over hoe grootschalige evenementen weer haalbaar zouden kunnen worden. Ook presenteerden we toen de mogelijkheden om wel alvast met kleinschalige (doorstroom)evenementen te starten. Half juni ziet de wereld er gelukkig weer heel anders uit en gaat de evenementenbranche weer echt op gang komen. Voorlopig nog steeds wel met beperkende maatregelen, maar wel al weer op grotere schaal. Er waren ook weer voldoende vragen en hopelijk hebben we samen wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen over evenementen de komende periode.

Drie soorten evenementen
Vanaf 30 juni heb je als organisator drie mogelijkheden om binnen de geldende coronamaatregelen een evenement of festival te organiseren:

  • Testen voor toegang: Evenementen op een afgesloten terrein mogen weer plaatshebben met maximaal 25.000 deelnemers. De bezoeker zal bij toegang tot het terrein een bewijs voor een negatieve test, vaccinatie of bewijs van coronaherstel moeten laten zien.
  • Evenementen met basismaatregelen: de zogenaamde 1,5m evenementen zullen ook nog steeds plaatsvinden. Zeker evenementen die kleiner zijn van opzet en/of waar voldoende ruimte is, zullen hier voor kiezen. Zeker als het een evenement betreft waar bezoekers minder snel genegen zijn om vooraf een toegangstest voor te doen.
  • Doorstroomevenementen: evenementen waarbij er tegelijkertijd ongeveer evenveel bezoekers instromen als uitstromen en waarbij mensen niet op dezelfde plek blijven staan. Eerder ontwikkelden wij een speciale checklist voor dit type evenement.


Testen voor Toegang
Relatief nieuw is natuurlijk het Testen voor Toegang en hier werd dan ook uitgebreid bij stil gestaan. Bezoekers of deelnemers van een evenement kunnen gratis een test aanvragen en via de CoronaCheck app een QR-toegangscode voor het evenement maken.  Op het moment van het webinar heeft iedereen een negatieve testuitslag nodig, maar vanaf 30 juni zijn er drie manieren een coronatoegangsbewijs krijgen:

  • Een negatieve testuitslag van minder dan 40 uur voor het evenement.
  • Volledige coronavaccinatie. Met een  vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is goedgekeurd (EMA.nl).
  • Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

Uit de eerste evenementen die zijn georganiseerd op deze wijze blijkt dat er nog best veel mensen tegenaan hikken om te testen voor een toegangsbewijs. Wat hierin meespeelt is dat, zeker in het noorden van Nederland, er soms best wel wat reisafstand is om een test te halen. Maar gezien de snelheid waarmee het vaccineren nu gaat, zullen straks steeds meer mensen met een vaccinatiebewijs naar binnen kunnen, waarmee de drempel lager wordt. Vanaf 30 juni is 1,5m afstand op het evenement niet meer nodig als bezoekers beschikken over een coronatoegangsbewijs. Dit maakt volle stadions, theaters, festivals etc. weer mogelijk!

Voor de organisator is er een vriendelijke systeem opgezet. Bij grote evenementen (>1.000 bezoekers) of vergunde evenementen is vooraf aanmelden wel even nodig. Dit geeft testlocaties de kans om capaciteit op te schalen. Je kunt dan als evenement ook een evenementencode krijgen, wat bezoekers kan helpen om de test binnen de juiste tijdsperiode te doen. Voor het scannen van bezoekers op de evenementenlocatie is de CoronaCheck Scanner app ontwikkeld. Personeel of vrijwilligers kunnen met een smartphone en deze gratis app de bezoekers scannen. Houdt wel rekening dat dit iets langer duurt. Sommige evenementen kiezen daarom voor twee kringen om het evenement, eerst een coronacheck en daarna het controleren van de tickets.

1,5m evenementen
Er zijn natuurlijk genoeg evenementen waarbij het onmogelijk is om alle bezoekers vooraf te scannen. Denk aan evenementen die plaats vinden in de openbare ruimte en die niet afgesloten kunnen worden. Voor deze evenementen, maar ook voor evenementen waarvan de inschatting is dat mensen liever niet testen, is het 1,5m evenement nog steeds een prima alternatief. Ook bij deze evenementen kan er de komende tijd steeds meer. De maximale aantallen worden losgelaten als er maar voldoende ruimte is om afstand te houden. Hierbij wordt de richtlijn 1 persoon per 10m2 gehanteerd (inmiddels aangepast naar 1 persoon per 5m2). Reserveren en placeren is bij deze evenementen nog steeds nodig. Wanneer er tijdens het evenement gesport wordt gelden de richtlijnen voor sport, die grotere groepen zonder afstand toestaan. Wanneer het evenement horeca bevat gelden de richtlijnen voor horeca, die wel weer een stuk strenger zijn.

Evenementen waarbij placeren niet mogelijk is, bijvoorbeeld een markt of wandeltocht, kunnen als doorstroomevenement georganiseerd worden. Essentieel is dat er voldoende ruimte is. Maar je moet als organisator ook heel goed nadenken over de knelpunten. Zeker als er plekken of momenten op het evenement zijn waar het publiek waarschijnlijk graag dichtbij wil zijn, dan moet je als organisator nadenken over hoe hier toch 1,5m afstand gegarandeerd kan worden. Juist bij de finish van een wielerwedstrijd of een publiekstrekker op een cultureel evenement zal dit een uitdaging zijn. Het is aan de organisator om oplossingen voor deze knelpunten te vinden om aanspraak te kunnen maken op een vergunning. Wij denken graag met u mee.

Nog niet alles zal doorgaan
We moeten realistisch zijn deze zomer, niet elk evenement zal nog doorgaan. In sommige gevallen zal het praktisch niet uitvoerbaar zijn voor de organisator. Of de kosten wegen bij sommige evenementen niet op tegen de opbrengsten als het evenement coronaproof moet worden georganiseerd. Een andere beperking kan de capaciteit van vergunningverleners of hulpdiensten vormen. Voor een veilig evenement wordt achter de schermen altijd veel geregeld op dit vlak, maar als er deze zomer heel veel evenementen tegelijk gepland worden, dan kan dit voor knelpunten zorgen. Wij adviseren ten allen tijden in nauw contact te blijven met de evenementencoördinator van uw gemeente om dit te voorkomen.

U kunt het webinar integraal terugkijken via Youtube.
Voor vragen of advies kunt u nog steeds bij ons terecht via ons contactformulier.