Tijdens ons webinar in samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe in juni waren wij erg optimistisch over een volle evenementen- en festivalzomer. De combinatie van dalende coronacijfers, vaccinaties en een werkend systeem met de CoronaCheck-app zou dit vrijwel alles weer mogelijk moeten maken. Helaas gooide de deltavariant roet in het eten en bleek het nog iets te vroeg voor ‘dansen met Janssen’. Deze week kwam er duidelijkheid vanuit het ministerie over evenementen en festivals de rest van de zomer en dit was geen goed nieuws. Vanuit de branche is er duidelijk sprake van teleurstelling en boosheid over het verbod op grootschalige evenementen tot 1 september. Tegelijkertijd zien we dat er veel Drentse evenementen en festivals toch doorgaan, door het als een 1,5m evenement te organiseren of omdat ze kleinschaliger zijn. Wij zetten op een rijtje wat wel en niet kan de komende periode en waar je als organisator op moet letten.

Wat kan wel?
In de media is er vooral veel aandacht voor de grote festivals die afgelast zijn. Tegelijkertijd geeft de update vanuit het ministerie wel weer ruimte voor kleinschalige evenementen. Een update:

  • Kleinschalige evenementen worden vanaf 14 augustus onder voorwaarden weer toegestaan. Evenementen buiten (of in een open tent), zonder vaste zitplaats kunnen met maximaal 750 bezoekers georganiseerd worden. Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben. Dat betekent een vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud, of een negatieve testuitslag (Testen voor Toegang) van minder dan 24 uur voor het evenement . De 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement.
  • Evenementen met vaste zitplaatsen kunnen buiten georganiseerd worden voor maximaal 750 personen met coronatoegangsbewijs. Bezoekers hoeven dan geen anderhalve meter afstand te houden. Voor grote buitenlocaties geldt dat zij tweederde van hun reguliere capaciteit kunnen gebruiken, ook als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn. Een coronatoegangsbewijs is dan nodig om de anderhalve meter afstand los te laten. Binnen geldt dat met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt kan worden met vaste zitplaats. Er hoeft geen anderhalve meter afstand gehouden te worden. Wil je als organisator de bezoekers niet verplichten een coronatoegangsbewijs te laten zien, dan zal je iedereen een vaste zitplaats moeten geven en zal de 1,5m gehanteerd moeten worden.
  • Doorstroomevenementen zijn een soort tijdelijke doorstroomlocaties. Voor doorstroomlocaties geldt dat deze nog steeds kunnen plaatsvinden (markten, braderieën, culturele tocht) en dat het vooral belangrijk is dat er voldoende ruimte is. De richtlijn is dat er maximaal 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen mag worden. Daarnaast moet de organisator zorgen dat knelpunten op de locatie gereguleerd worden, dat er dus voldoende doorstroming is en geen ophoping ontstaat.
  • Sportevenementen kunnen gewoon doorgaan omdat sporten zonder 1,5m afstand is toegestaan. Bij grotere sportevenementen moet het wel haalbaar zijn om voldoende afstand te bewaken bij kijkers/bezoekers, maar ook bij de sporters voor en na de sportactiviteit. Voor sportevenementen met veel publiek gelden de regels voor evenementen met of zonder vaste zitplaats. Met een coronatoegangsbewijs zijn stadions tot tweederde gevuld mogelijk momenteel.

Drentse evenementen
Ondanks de coronamaatregelen, die ook deze zomer minder mogelijkheden geven dan gehoopt, hebben een aantal Drentse evenementen zoals het NK Wielrennen op de VAM, FestiValderAa, Bartje 200, Wolfeest in Balloo en de Drentse Fiets4Daagse toch plaats kunnen vinden. Het vraagt veel van organisatoren om de 1,5m afstand te handhaven of om bezoekers goed te informeren over coronatoegangsbewijzen. Anderzijds zijn er ook Drentse organisatoren die in eerste instantie groen ligt leken te hebben, maar die door het terugdraaien van de versoepelingen toch weer hebben moeten afgelasten. Als Kenniscentrum Events leven wij mee met organisatoren zoals die van het Taribush Kuna Festival en Sweelpop die al ver waren met de organisatie en toch niet door konden gaan.

Binnen de coronamaatregelen die er nu zijn zien we ook de komende periode dat een flink aantal organisatoren hun evenement in aangepaste vorm door kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld een aantal grote evenementen op het TT Circuit zullen de komende weken doorgang vinden. Jack’s Racing Day en de DTM Assen zullen met tweederde van de capaciteit van het circuit toch heel veel bezoekers kunnen ontvangen. Ook het Shakespeare Theater Diever gaat starten met hun nieuwe voorstelling middels coronatoegangsbewijzen. Tegelijk zijn ook de Vlindermarkt in Emmen en de Pulledagen in Hoogeveen weer opgestart als een 1,5m evenement waarbij o.a. eenrichtingverkeer wordt gebruikt om de 1,5m te waarborgen. Ook zullen er de komende periode weer een aantal fietstoertochten, wandeltochten en loopevenementen plaatsvinden.

Aandachtspunten voor de organisatie
De Veiligheidsregio Drenthe heeft een update gemaakt van de corona-checklist voor evenementenorganisatoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van een coronatoegangsbewijs en doorstroomevenementen / doorstroomactiviteiten waarbij de 1,5m afstand gehanteerd wordt. Voor de organisatie voor de doorstroomevenementen kan ook nog steeds de checklist van het Kenniscentrum Events gebruikt worden voor inspiratie om maatregelen te treffen voor een coronaproof evenement.

Samengevat heb je als organisator in deze fase de volgende keuze:
1. Kleinschalig evenement zonder vaste zitplaats:
– Buiten of open tent, met coronatoegangsbewijs: max. 750 bezoekers zonder afstandsnorm
2. Evenement met vaste zitplaats:
– Buiten met coronatoegangsbewijs: max. 750 bezoekers zonder afstandsnorm
óf indien groter tweederde van de capaciteit zonder afstandsnorm
– Buiten zonder coronatoegangsbewijs: placeringsplicht met gebruik 1,5m capaciteit
– Binnen met coronatoegangsbewijs: tweederde van de reguliere capaciteit zonder afstandsnorm
– Binnen zonder coronatoegangsbewijs: placeringsplicht met gebruik 1,5m capciteit
3. Doorstroomevenement / tijdelijke doorstroomlocatie
– Maximaal 1 bezoeker per 5 m2 en voldoende maatregelen om de 1,5m te waarborgen

Bij evenementen met of zonder zitplaats is het verplicht dat elke bezoeker in het bezit is van een ticket. Kaartverkoop aan de deur is hierbij wel toegestaan en het is niet verplicht hier een prijs voor te rekenen. Bij deze evenementen geldt het maximaal aantal bezoekers ook voor eventuele kinderen t/m 12 jaar (die geen coronatoegangsbewijs hoeven te hebben) en bij tussentijdsvertrekkende mensen mogen geen nieuwe bezoekers toegelaten worden. Wel is het mogelijk om meerdere evenementen achter elkaar te organiseren, mits bezoekersgroepen niet samenkomen. Dus een middag- en avondvoorstelling op dezelfde dag is haalbaar.
Voor doorstroomlocaties is de 1 bezoekers per 5 m2 leidend in combinatie met maatregelen om voldoende afstand te houden. Omdat deze ook in de openbare ruimte kunnen plaatsvinden zijn tickets hier niet verplicht.

Download hier de coronachecklist voor evenementen van de Veiligheidsregio Drenthe.
Download hier de aanvullende checklist voor doorstroomevenementen van het Kenniscentrum Events.

Informatie vanuit de Rijksoverheid over geldende evenementenmaatregelen vanaf 14 augustus 2021.
Informatie vanuit de Rijksoverheid over werken met een coronatoegangsbewijs.
Informatie vanuit de Rijksoverheid voor organisatoren over werken met een coronatoegangsbewijs.