Samenwerkingspartner

Het Instituut voor Sportstudies en lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen zijn betrokken in de organisatie van onze kennisbijeenkomsten. Ook kunnen zij uw evenement ondersteunen als het gaat om haalbaarheidsonderzoek, doorontwikkelen van het evenement, procesevaluaties of onderzoek naar de economische en/of maatschappelijke impact van het evenement. Meer informatie via www.hanze.nl/lps en meer informatie over mogelijke stagiaires via matchpoint