Founding partner

Vanuit de taken advies en informatie, begeleiding op maat, scholing, bemiddeling, netwerken, symposia, beleidsontwikkeling, onderzoek en evaluaties kan K&C een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke spin-off rondom kunst en cultuur in relatie tot evenementen in Drenthe. Bij K&C kunt u terecht bij de volgende mensen:
Marieke Vegt, Teamleider Cultuur met Beleid en Marjelle Over. Zij kunnen u ondersteunen bij vragen over subsidies en fondsen. www.kcdr.nl