Founding partner

Vanuit de taken advies, kennisontwikkeling en planontwikkeling kan Recreatieschap Drenthe een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke spin-off rondom toerisme en recreatie in relatie tot evenementen in Drenthe. www.recreatieschapdrenthe.nl