Het Kenniscentrum Events werkt met verschillende partners samen. Door middel van deze samenwerking beoogt het kenniscentrum de maatschappelijke spin-off bij evenementen te kunnen realiseren. Het Kenniscentrum Events functioneert daarbij als makelaar.

K&C

Founding partner

Vanuit de taken advies en informatie, begeleiding op maat, scholing, bemiddeling, netwerken, symposia, beleidsontwikkeling, onderzoek en evaluaties kan K&C een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke spin-off rondom kunst en cultuur in relatie tot evenementen in Drenthe. Bij K&C kunt u terecht bij de volgende mensen:
Marieke Vegt, Teamleider Cultuur met Beleid en Marjelle Over. Zij kunnen u ondersteunen bij vragen over subsidies en fondsen. www.kcdr.nl

Recreatieschap Drenthe

Founding partner

Vanuit de taken advies, kennisontwikkeling en planontwikkeling kan Recreatieschap Drenthe een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke spin-off rondom toerisme en recreatie in relatie tot evenementen in Drenthe. www.recreatieschapdrenthe.nl

Marketing Drenthe

Founding partner

Marketing Drenthe is verantwoordelijk voor het verbeteren van het imago van Drenthe op het gebied van toerisme, wonen en werken, met de ultieme doelstelling een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling binnen deze sectoren. De kernwaarden van Drenthe, zoals rust, ruimte en oorspronkelijkheid worden ’toekomstgericht’ gemaakt. Zo moet Drenthe in de beeldvorming een vitale, dynamische provincie worden. Het beoogde resultaat van de campagne is een significante imagoverbetering van Nederlands mooiste provincie. www.marketingdrenthe.nl

SportDrenthe

Founding partner

SportDrenthe is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van sport en bewegen en behartigt al meer dan 40 jaar de belangen van de sport in de ruimste zin van het woord. SportDrenthe adviseert, ondersteunt en stimuleert sportbonden, -verenigingen, gemeenten en diverse andere organisaties om zoveel mogelijk mensen in Drenthe op een verantwoorde wijze te laten deelnemen aan sport, sportieve recreatie of andere gezonde bewegingsactiviteiten. www.sportdrenthe.nl

RTV Drenthe

Founding partner

RTV Drenthe bereikt dagelijks duizenden mensen met haar programma’s en (nieuws) items op radio, tv en de online kanalen. De content die we als regionale omroep maken is relevant, betrokken en betrouwbaar en voortdurend in ontwikkeling. RTV Drenthe is dé nieuwsbron van de provincie Drenthe. Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter. Kijk voor meer informatie op www.rtvdrenthe.nl

Instituut Sportstudies Hanzehogeschool Groningen

Samenwerkingspartner

Het Instituut voor Sportstudies en lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen zijn betrokken in de organisatie van onze kennisbijeenkomsten. Ook kunnen zij uw evenement ondersteunen als het gaat om haalbaarheidsonderzoek, doorontwikkelen van het evenement, procesevaluaties of onderzoek naar de economische en/of maatschappelijke impact van het evenement. Meer informatie via www.hanze.nl/lps en meer informatie over mogelijke stagiaires via matchpoint

TT Circuit Assen

Samenwerkingspartner

Het TT-circuit in Assen is een circuit dat gebruikt wordt voor onder meer de TT Assen, WK Superbike en het Brits kampioenschap Superbike. Tussen 1925 en 1954 werden de wedstrijden op een stratencircuit verreden. Sinds 1955 ligt er een permanent circuit. Het TT-circuit Assen heeft zich verbonden als partner aan het Kenniscentrum Events. Zij steunen de doelstelling van het kenniscentrum en stellen daarom hun accommodatie ter beschikking voor bijeenkomsten van het Kenniscentrum Events. www.ttcircuit.com

Provincie Drenthe

Mogelijk gemaakt door

Het kenniscentrum events wordt gesubsidieerd en daarmee mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe. De provincie is daarmee een belangrijke partner en zorgt op vele vlakken voor ondersteuning bij het organiseren van (sport) evenementen in Drenthe.