Als Kenniscentrum Events voeden wij organisatoren van evenementen en festivals met de nieuwste kennis en inzichten die relevant zijn voor het organiseren van uw evenement. Daarnaast proberen wij ook ondersteuning en advies te geven waar mogelijk. Dit doen wij in de vorm van kennisbijeenkomsten, dienstverlening vanuit ons Support Team, projecten waarbij maatwerk geboden kan worden, maar natuurlijk is het ook mogelijk om laagdrempelig een vraag te stellen.

Diensten

  1. Kennisbijeenkomsten. Enkele keren per jaar organiseren wij als Kenniscentrum Events, in samenwerking met onze partners, kennisbijeenkomsten voor organisatoren van evenementen. De afgelopen jaren hebben wij tientallen bijeenkomsten georganiseerd met thema’s als sponsoring, vrijwilligers, beleving, spin-off, veiligheid, etc. Bij onze bijeenkomsten laten wij graag experts of voorbeeld evenementen aan het woord, maar ook interactieve workshops om de aangereikte kennis praktisch te vertalen naar uw eigen evenement. Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, of door ons te volgen via Twitter of LinkedIn, mist u nooit meer een bijeenkomst.
  2. Drentse eventmakers. Ons Support Team ondersteunt organisatoren van evenementen met het werven en begeleiden van vrijwilligers. Geïnspireerd op de landelijke Eventmakers aanpak helpen wij met het werven, selecteren, inplannen, begeleiden en nazorg richting vrijwilligers. Hierbij willen wij inspelen op de verschillende motieven die vrijwilligers hebben om te helpen bij een evenement en proberen wij de Drentse evenementen aantrekkelijker te maken voor jonge vrijwilligers.
  3. Maatschappelijke activatie. Evenementen zijn niet alleen een mooie belevenis voor deelnemers en bezoekers, maar kunnen ook een bredere economische en maatschappelijke spin-off realiseren. Door het organiseren van een maatschappelijk activatieprogramma in de aanloop naar het evenement, of het organiseren van een aantrekkelijk side-event programma tijdens het evenement, kan een evenement een grotere positieve impact hebben op de regio. Wij denken graag met u mee en zorgen voor ondersteuning die past bij het specifieke evenement.
  4. Haalbaarheidsonderzoek, evaluatie en monitoring. Het Kenniscentrum Events heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het binnenhalen en/of verantwoorden van evenementen door middel van onderzoek. Steeds vaker wordt er gevraagd om de investering in evenementen goed te onderbouwen, zowel vooraf als achteraf. Dit type onderzoek helpt de organisator van het evenement om in voorbereiding naar het evenement ontwerpkeuzes te maken die bijdragen aan een positieve impact.
  5. Ondersteuning bij subsidieaanvraag. Veel evenementen kunnen wel een financieel steuntje in de rug gebruiken om de begroting rond te krijgen. Wij helpen organisatoren van evenementen om te komen tot een kwalitatief goede aanvraag bij een subsidieaanvraag bij de Provincie Drenthe en denken graag mee om te kijken of er elders nog subsidiemogelijkheden zijn.