Wijziging subsidieplafond regeling sportevenementen

Op 28 mei besloot GS om de subsidieregeling sportevenementen te [...]