Met de laatste versoepelingen op 1 juli kunnen we voorzichtig weer aan evenementen gaan denken. “Grotere buitenconcerten, festivals en sportevenementen worden zo weer denkbaar,” aldus premier Rutte. Hij verwacht zelf dat pas in de tweede helft van augustus weer sprake kan zijn van grote evenementen, dat heeft mede te maken met het verlenen van vergunningen. De 1,5m maatregelen blijft echter overeind, samen met een heel pak aan andere uitdagingen voor organisatoren. Kenniscentrum Events probeert in nauwe samenwerking met provinciale en lokale overheid en een aantal evenementenorganisatoren een viertal ’test-evenementen’ van de grond te krijgen. Laten we verder verkennen hoe een 1,5m evenement in de praktijk kan werken.

Tijdens deze evenementen wordt zo ervaring opgedaan op het gebied van handhaving, catering en crowdmanagement. Die ervaringen kunnen gebruikt worden bij de opzet van andere evenementen in Drenthe. “We proberen organisaties ondersteuning te bieden, dit is nieuw voor iedereen. En wat we leren gaan we delen”, zegt Mieke Zijl van het Kenniscentrum Events. Het is de bedoeling om de ervaringen vanuit de testevenementen te delen via de platformen van het Kenniscentrum, maar ook door kennisbijeenkomsten met relevante thema’s.

In totaal zijn er dus vier Drentse pilots: het NK Wielrennen op de Col du VAM, Paard & Erfgoed, de Superprestige veldrijden in Gieten. “We kijken naar hoe je omgaat met de toestroom van deelnemers en of je wel publiek kunt laten komen. Hoeveel ruimte moet je bijvoorbeeld creëren op het terrein? Wij weten ook niet alles en vragen het aan experts,” aldus Mieke Zijl. Ook is er aandacht voor catering en briefing van vrijwilligers, want hoe ga je gastvrij om met een situatie waar geen afstand wordt gehouden?

Op de website van RTV Drenthe was al extra aandacht voor test-evenement ‘Paard en Erfgoed’ die dit jaar ‘gewoon’ gaat plaatsvinden in het eerste weekend van september.