Het Kenniscentrum Events is een (online) organisatie die adviseert, begeleidt en organiseert op het gebied van evenementen in Drenthe. Het Kenniscentrum Events is een initiatief van Recreatieschap Drenthe, Kunst&Cultuur, Marketing Drenthe, RTV Drenthe en SportDrenthe en wordt gesubsidieerd en daarmee mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe. Het Kenniscentrum is gehuisvest bij SportDrenthe en maakt deel uit van een van de uitvoeringsprogramma’s van Drenthe beweegt, met medewerking van de provincie Drenthe.

Kennisbijeenkomsten

Het Kenniscentrum organiseert gedurende het jaar diverse kennisbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel om kennis en informatie op te doen en te delen, en te netwerken. De kennisbijeenkomsten worden aangekondigd op de website van het KCE, via Twitter of per e-mail. (hyperlinks plaatsen?)

Ondersteuning evenementen

Het Kenniscentrum Events ondersteunt organisatoren van culturele en sportieve evenementen bij diverse vraagstukken. Te denken valt aan subsidieaanvragen, marketing, communicatie, promotie, sponsoring, ontwerp van side-events gericht op maatschappelijke spin-off, etc. Bij subsidieaanvragen is het van belang om als organisatie goed na te denken over hoe uw evenement een bijdrage kan leveren aan het imago van Drenthe als beweeg- en beleefprovincie. Hierbij wordt ook ingegaan op het vraagstuk ‘hoe realiseren we met ons evenement (een vorm van) maatschappelijke spin-off’?

Evenementenambitiekalender

Drenthe heeft ambities! Samen werken we aan een cultuur waar de maatschappij profiteert van evenementen in sociaal, maatschappelijk, economisch, cultureel en ruimtelijk perspectief. Om alle ambities in kaart te brengen heeft het Kenniscentrum Events een evenementenambitiekalender opgesteld. Deze kalender is meegenomen in de formulering van het evenementenbeleid in Drenthe.

Platforms

Het Kenniscentrum ondersteunt diverse platforms die de Drentse kernsporten vertegenwoordigen. Deze platforms hebben als doel een bijdrage te leveren aan de profilering van de provincie Drenthe en het stimuleren van de sportparticipatie. Daarnaast vertegenwoordigen ze de belangen van hun eigen sector. Op dit moment zijn het wieler- en het hippisch platform actief. Meer informatie over deze platforms is binnenkort te vinden op de website van Drenthe beweegt.

Monitoring maatschappelijke spin-off

In samenwerking met het Instituut voor Sportstudies, verbonden aan de WESP, heeft het KCE de mogelijkheid om een economische of maatschappelijke impactanalyse uit te voeren bij uw evenement. Met een dergelijk onderzoek wordt inzicht verworven in wat het evenement maatschappelijk of economisch heeft opgeleverd.

Mail ons

Meest recente berichten

Categorieën

Aanmelden nieuwsbrief