Het Kenniscentrum Events is een gezamenlijk initiatief van Recreatieschap Drenthe, Stichting Kunst en Cultuur, Marketing Drenthe, RTV Drenthe en SportDrenthe en wordt gefaciliteerd door de provincie Drenthe.

Het Kenniscentrum Events is dé regionale expert op het gebied van evenementen en festivals en biedt de nieuwste kennis en informatie, advies op maat en ondersteuning via drie sporen:

  • Netwerkfunctie: verbindingen tot stand brengen tussen overheden, bedrijfsleven, onderwijs, andere stakeholders en evenementenorganisatoren en het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van evenementen;
  • Kennisfunctie: verzamelen van kennis, ontwikkelingen en good practices en deze actief online delen, via kennisbijeenkomsten of advies op maat;
  • Supportfunctie: ondersteuning bieden op praktische vraagstukken die spelen bij organisatoren en het organiseren van maatschappelijke activatieprogramma’s, side-events of de evaluatie en monitoring van evenementen.

Insteek is het creëren van een netwerk waarin sport en cultuur als katalysator worden gebruikt om een positieve bijdrage te leveren aan de Drentse samenlveing. Vanuit de kerngroep worden vraagstukken op het gebied van evenementen (recreatie, sport, kunst, cultuur, regiomarketing) bekeken en wordt er geschakeld en daarmee verbindingen gelegd tussen de partijen.

Missie

Het Kenniscentrum Events zet haar kennis en expertise in door ‘matchmaker’ te zijn tussen verschillende belanghebbenden rondom evenementen in Drenthe, waarbij we evenementenambities helpen realiseren en de maatschappelijke spin-off vergroten.

Het Kenniscentrum Events hanteert hierbij als vertrekpunten:
1. Wat versterkt Drenthe?
2. Wat matcht met de promotie van Drenthe?

Visie

Drenthe heeft het! Wij hebben mooie sportieve en culturele evenementen die tot ver buiten Drenthe tot de verbeelding spreken. Daarnaast hebben wij een cultuur waarbij organisatoren en relevante stakeholders elkaar kennen, kennis delen en ervaringen uit wisselen. We helpen elkaar om ons evenementenlandschap nog mooier te maken. Samen zorgen we dat de Drentse samenleving topevenementen kan beleven én profiteert van de sociale, maatschappelijke, culturele en economische impact van onze evenementen.

Doelstelling

Het creëren van een zinvolle dienstverlening voor evenementenorganisatoren, overheden en (sport)bonden, die bijdraagt aan de evenementenambitie van Drenthe beweegt en daarmee aan de Noordelijke ambitie ‘ruimte’ waarbij kennis, advisering, onderzoek over en naar evenementen centraal staat.

Mail ons

Recente berichten

Categorieën

Aanmelden nieuwsbrief