Het Wielerplatform Drenthe is een instrument, ondersteund en gefaciliteerd door de provincie Drenthe, om de ambitie ‘Drenthe, Dé Fietsprovincie’, te ondersteunen en uit te voeren. Om de borging van de werkzaamheden van het wielerplatform te realiseren is er vanaf 2021 een nieuwe situatie waarin het wielerplatform onder SportDrenthe, K&S team events, recreatie en toerisme is gepositioneerd. Hierin wordt verbinding gemaakt met het UCI Bike Region Label. Het wielerplatform richt zich op fiets ‘hotspots’ van Drenthe; de Col du Vam en het MTB routenetwerk, en de evenementen op de wielerkalender.

In 2022 wil het Wielerplatform zich intensief richten op de invoering van een zogenaamde beheersovereenkomst voor elke MTB-route. In het kort komt het erop neer dat een MTB-vereniging ‘eigenaar’ wordt van een route en een beheersovereenkomst sluit met grondeigenaren. Voor dit onderdeel moet worden samengewerkt met partners als SBB, Drents Landschap en particulieren.

Het Wielerplatform streeft ernaar om minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle MTB-clubs. Een dergelijke bijeenkomst heeft een thema, ingeleid door een ‘prominent’ uit de wielerwereld. Indien mogelijk wordt de bijeenkomst gekoppeld aan een (nationaal) evenement.

Drenthe heeft de status van 5-sterren fietsregio. In het najaar van 2016 heeft de provincie het UCI Bike Region Label ontvangen als bewijs hiervan. Als eerste regio in Europa. Daar is de provincie trots op, het bewijst dat de regio op fietsgebied uitstekend presteert. Drenthe is rijk aan fietspaden, zowel utilitair als recreatief. Drenthe kent ook een groot netwerk van fietsknooppunten. Drenthe kent ook een groot aantal MTB-routes. In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met het vastleggen en in kaart brengen van alle MTB-routes. Het in kaart brengen van de routes is één aspect, een tweede is om de routes onderling te verbinden. In de ideale situatie moet op de MTB de provincie Drenthe naadloos doorkruist kunnen worden. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van Drenthe als fietsprovincie bij mountainbikers in heel Nederland.

De rol van het Wielerplatform Drenthe is o.a. om initiatieven, evenementen en alle andere activiteiten van verenigingen en organisaties (KNWU en NTFU) in kaart te brengen en daar waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit laatste om overlap in de Drentse wieleragenda (mogelijk ook de noordelijke) zo veel als mogelijk te voorkomen dan wel uit te sluiten.

Het Wielerplatform is het schakelpunt tussen verenigingen, organisaties en overheden. Ook op het gebied van wet- en regelgeving (vergunningen) kan het Wielerplatform als intermediair fungeren. In 2022 wordt naar verwachting vaker een beroep gedaan op het Wielerplatform Drenthe. De opening van de VAM-berg in 2019 en de toewijzing van het NK-wielrennen op de weg in 2020 en 2021 aan Drenthe zijn van invloed op verzoeken van ondersteuning door het Wielerplatform.

Na de succesvolle NK’s op de weg in 2020 en 2021 is de VAM-berg (Col du VAM) een belangrijk uithangbord geworden. Veel fietstrainingsgroepen boeken trainingsweekenden in de nabijheid van de VAM-berg.

Ondersteuning MTB-clubs.

Rondom de VAM-berg ligt een aantal aantrekkelijke MTB-routes. De aanwezigheid van veel bezoekers is een reden om bij koppeling (leggen van verbindingen) van routes dit gebied met voorrang ‘aan te pakken’. Bij het ontwikkelen, verbeteren en vastleggen en in kaart brengen van MTB-routes moet aandacht zijn voor veel aspecten. Routes hebben een aantrekkelijke infrastructuur, afwisseling op het gebied van natuur, avontuur en cultuur, uniforme bewegwijzering, rekening wordt gehouden met diverse doelgroepen, mogelijkheden tot combinaties of verkortingen, herkenbare startpunten. Routes zijn of worden gemaakt met duurzame, en indien mogelijk, gebiedseigen materialen, zijn onderhoudsarm en het beheer is voor langere tijd vastgelegd. Er is aandacht voor innovaties, trends en ontwikkelingen en samenwerking met ondernemers langs of in de nabijheid van routes.

Een belangrijke partner in deze is de NTFU.

Het doel is om de MTB-route veilig en goed te onderhouden volgens onderhoudsrichtlijnen van de NTFU. Belangrijke die door de NTFU is opgesteld:

Bebording van mountainbikeroutes
Hierin komt o.a. het volgende aan de orde: Bewegwijzering, Classificatie, Voorrang- en informatie, Geslotenverklaringen, Waarschuwingsborden etc.

Juridisch kader

Inhoud is o.a.: Context en juridisch kader,  Veilig werken, Organisatie Inspectie en verslaglegging, Uitvoering onderhoudswerkzaamheden,  Voorbeeld inspectieformulier, etc.

NTFU werkt samen met partijen aan een landelijk classificatiesysteem voor MTB-routes. Net zoals in skigebieden geven de kleuren groen, blauw, rood en zwart straks de moeilijkheidsgraad van routes aan. Bebording langs de route informeert mountainbikers over het technisch niveau van de route. De MTB-routes van routenetwerken Twente krijgen als eerste het classificatiesysteem.

Klik hier voor meer informatie over het classificatiesysteem.

Contact en bezoekadres.

Het Wielerplatform Drenthe houdt domicilie in het Regionaal Wielercentrum Noord:
Kortbossen 5
9405 BM Assen
E: wielerplatform@sportdrenthe.nl

De medewerkers zijn Stef de Jonge en Herman Strijbosch, te bereiken via email en telefoon.

Herman Strijbosch, M: +31 6 51 34 19 60 E:  herman.strijbosch@ziggo.nl

Contact
Wielerkalender 2022
Reglementen & Jaarlijkse besluiten – KNWU
NTFU toertochten